Sammen står vi stærkest

De vigtige fællesskaber


Er der noget, som vi er gode til her i Norden, så er det at være fælles og være sammen om tingene, og det er blandt andet en af succeserne ved de nordiske samfund. Vi har fællesskabet som det bærende fundament, og vi er super dygtige til at indgå i partnerskaber og få tingene til at lykkes. Vores velfærdstat er produktet af tankegangen om fællesskabet, som det, der er med til at skabe sunde samfund, hvor alle bidrager med det de kan, og hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs. Mange andre lande kigger mod os her i Norden, når de skal udvikle politk og idéer til, hvordan deres land kan udvikle sig i en mere harmonisk og menneskelig retning. Jo vi har virkelig rigtig meget at være stolte af her på disse breddegrader, og vi skal huske at arbejde på fællesskabet hver eneste dag, for det står ikke skrevet i sten, at det vil forblive!.